Duyurular

INF 210 dersi devam gerektiren uygulamalı bir derstir.

ilgili yönetmelik maddesi:

Devam zorunluluğu

          MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslerin kuramsal kısmının en az % 70’ine, uygulamalı kısmının en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Hastalık, tutukluluk, ailevi ve benzeri haklı, geçerli nedenlerle oluşan süreler, belgelenmesi koşuluyla devamsızlıktan sayılmaz.